Home

Welkom op de site van Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie.

Vanaf dinsdag 17 maart zijn alle afspraken omgezet naar telefonische afspraken of naar beeldbelafspraken. U hoeft niet meer naar Dommelen te komen, tenzij u of ik een dringende reden heb om elkaar face-to-face te zien. Voorlopig gaat het op deze manier tot 6 april. Daarna kijken we hoe de situatie dan is.
U wordt zo spoedig mogelijk gebeld, in ieder geval voor uw volgende afspraak. In dit telefoongesprek zal ik u vragen of u liever telefonisch contact heeft of wilt beeldbellen. In dat laatste geval ontvangt u uiteraard ook instructies zodat u op een eenvoudige manier contact kunt maken met mij via een beveiligd programma. 

Voor actuele informatie over het virus kunt u het RIVM raadplegen op https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/09/hygienemaatregelen-van-belang-om-verspreiding-coronavirus-tegen-te-gaan

Maart 2020. Op het ogenblik heb ik een wachtlijst waardoor ik geen nieuwe clienten kan aannemen. Dat betekent dat u zich niet kunt aanmelden omdat ik geen zicht heb op het moment waarop u zou kunnen beginnen met de therapie.

U kunt bij mijn praktijk terecht voor:
• Psychotherapie voor volwassenen (18+).
• Supervisie en coaching.
• Bij- & nascholing voor professionals en teams.

De praktijk is geopend op dinsdag en vrijdag. Klik hier voor informatie over aanmelden.

Therapeut van de praktijk is Annemarie Gerits, psychotherapeut. Meer informatie over mijn werkachtergrond leest u hier.

In 2013 en in 2018 is de praktijk gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de LVVP. De praktijk voldoet volledig aan de kwaliteitscriteria van de LVVP. Deze beoordeling is vijf jaar (tot 31-12-2023) geldig. U kunt het Certificaat Deelname Praktijkvisitatie hier bekijken.

Mijn kwaliteitsstatuut is onlangs bijgewerkt (maart 2019). Informatie over mijn kwaliteitsstatuut vindt u op deze site op de pagina Kwaliteit van zorg. U kunt het bekijken en eventueel downloaden door hier te klikken.

Privacy statement

In de privacystatement (verklaring over gegevensbescherming) staat uitgebreid uitgelegd welke gegevens ik van u verzamel, waarom ik dat moet doen en wat ik daarmee doe. De belangrijkste punten hieruit heb ik voor u  samengevat:

– Ik krijg alleen gegevens die u mij geeft (per telefoon of e-mail, in onze gesprekken) of die ik van u op mag vragen bij bijvoorbeeld uw huisarts of andere hulpverleners. Ik vraag niet meer gegevens dan ik nodig heb.
– Ik gebruik deze gegevens alleen voor het onderhouden van contact, het uitvoeren van de behandeling, eventueel contact met uw huisarts of andere hulpverleners, en rekeningen aan de verzekeraar.
– U geeft mij toestemming voor dit gebruik. Ook zijn er wettelijke verplichtingen voor mij om gegevens te gebruiken.
– Ik geef uw gegevens niet door aan anderen dan de partijen die in de verklaring staan.
– Ik heb voldoende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen zodat anderen die – niet onbedoeld kunnen inzien.
– Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig. Daarna zorg ik voor vernietiging.
– Ik voldoe daarmee aan de eisen die de wet stelt.

Voor de volledige statement kijkt u onder Praktische informatie op deze site of klikt u hier.