Let op uw eigen risico

Met vrijwel alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Daarom wordt uw behandeling in vrijwel alle gevallen vergoed als die valt onder de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Voorwaarde is dan wel dat u een verwijskaart hebt voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze verwijskaart moet u vóór aan de aanmelding bij uw huisarts of andere verwijzer gehaald hebben.

Wat is verplicht eigen risico?

Verplicht eigen risico wordt ook wel eigen bijdrage genoemd.  In 2024 bedraagt dat, net als in de vorige jaren, € 385,-. Iedereen betaalt verplicht eigen risico voor vrijwel alle zorg waar men naar doorverwezen wordt door de huisarts. Wanneer u in 2024 nog geen verplicht eigen risico hebt moeten betalen voor een andere behandeling, dan zal uw zorgverzekeraar die € 385,- eigen bijdrage bij u innen in verband met de therapie.

Naast het verplicht eigen risico kunt u ook nog een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar. Als dat het geval is dan zal de zorgverzekeraar ook het bedrag van het vrijwillig eigen risico bij u innen.

Houdt u vooral rekening met uw verplicht eigen risico!

Iedere 1 á 2 maanden moet ik uw behandeling declareren bij de zorgverzekeraars. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar u waarschijnlijk in de derde of vierde maand van uw behandeling een rekening zal sturen voor (een deel van) uw eigen risico over 2024. Houdt daar rekening mee!!!

Het Zorgprestatiemodel.

Het Zorgprestatiemodel is de basis voor mijn declaraties bij uw zorgverzekeraar. U kunt daarover een folder downloaden. Kort samengevat: de zorgverzekeraars krijgen iedere 1 tot 2 maanden een declaratie van mij. Daardoor krijgt u iedere 2 maanden te zien wat ik wanneer voor u gedaan heb. En zolang uw eigen risico niet “vol” is zal de zorgverzekeraar u een factuur sturen.