Wanneer zoekt u hulp?

Klachten op psychisch gebied kunnen allerlei oorzaken hebben en allerlei vormen aan nemen.

In mijn praktijk kunt u bijvoorbeeld terecht voor

 • depressieve klachten
 • spanningsklachten
 • angstklachten, paniekaanvallen of fobieën
 • dwanghandelingen en -gedachten
 • trauma gerelateerde klachten (post traumatische stress)
 • angst voor lichamelijke ziekten / psychosomatische klachten
 • klachten na verlies van een dierbare of andere onverwerkte ingrijpende levenservaringen
 • identiteitsproblematiek bijv. laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
 • levensfaseproblemen
 • vermoeidheidsklachten, burnout
 • relatieproblemen en gezinsproblemen
 • interactieproblemen / persoonlijkheidsproblematiek

Klachten die in mijn praktijk niet voor behandeling in aanmerking komen zijn ernstige suïcidaliteit, ernstig alcohol- of drugsmisbruik, of als u moeite heeft het contact met de realiteit te behouden. Voor dit soort klachten is soms een opname nodig en die kan ik u niet bieden.

Het is mogelijk dat er andere personen bij de behandeling betrokken worden, zoals bijvoorbeeld uw partner, uw kinderen, of uw familie (uiteraard altijd in overleg).

Alle beslissingen rondom uw behandeling worden met u besproken. Het streven is een kortdurende behandeling, gericht op uw klachten en problemen en op uw hulpvraag. Er wordt zoveel mogelijk vanuit de huidige situatie gewerkt. Dieperliggende oorzaken van uw klachten en problemen, die hun oorsprong vinden in het verleden, komen alleen aan de orde voor zover ze veranderingen in uw huidige problematiek belemmeren.

Waar nodig wordt overleg gevoerd met uw huisarts, bedrijfsarts en maatschappelijk werker, uiteraard wederom met uw instemming.