Niet verzekerde zorg

Niet verzekerde zorg, bijvoorbeeld relatieproblematiek.

De behandeling van sommige psychische klachten en stoornissen wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Zo wordt de behandeling van aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen en relatieproblematiek in de regel niet vergoed door de zorgverzekeraars. Daarop zijn uitzonderingen. Voor meer info over deze uitzonderingen klikt u hier.

Wanneer u niet onder de uitzonderingen valt en u toch een behandeling wenst voor de hierboven genoemde klachten, zult u deze behandeling zelf moeten bekostigen. U zult dan iedere maand een factuur van mij krijgen. Hier vindt u meer informatie over relatietherapie in mijn praktijk.

Supervisie en Coaching.

Het is ook mogelijk dat u begeleiding in de vorm van supervisie (in verband met leertrajecten) of coaching wenst. Coaching bijvoorbeeld omdat er veranderingen zijn op uw werk of in uw persoonlijk leven waar u niet goed mee om kunt gaan. Of omdat u voelt dat u vastloopt in uw werk, maar zelf niet goed een uitweg uit de problemen kunt vinden. Supervisie of coaching kan dan hulp bieden. Coaching wordt meestal niet vergoed door zorgverzekeraars (informeer eventueel bij uw zorgverzekeraar). Soms is uw werkgever bereid uw coachingstraject te vergoeden bijvoorbeeld omdat u daar beter van gaat functioneren in uw baan. Meer uitgebreide informatie over de mogelijkheden van supervisie en coaching in mijn praktijk vindt u hier.