Niet verzekerde zorg – Relatieproblemen

Relatieproblemen kunnen een erg belangrijke stempel op uw leven en op uw functioneren in de maatschappij drukken. Toch is sinds januari 2014 de behandeling van relatieproblemen niet langer verzekerd in de basisverzekering.

Op deze regel is een uitzondering. Wanneer een psychisch probleem van één van de partners de oorzaak is van uw relatieproblemen dan kan uw huisarts een verwijzing schrijven voor behandeling van dit psychisch probleem. Deze behandeling wordt dan wel vergoed en valt gewoon onder de in de basisverzekering verzekerde zorg. Kijk hiervoor op Verzekerde zorg .

Mocht u niet onder deze uitzondering vallen en u hebt geen aanvullende verzekering afgesloten waarin de behandeling van relatieproblemen is opgenomen dan zult u deze behandeling zelf moeten betalen.

In dat geval raad ik u aan om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor dat u zich bij mij aanmeldt in verband met relatieproblemen. Ga daar na of een behandeling van uw relatieproblemen eventueel is opgenomen in uw aanvullende verzekering.

Het tarief voor relatietherapie is € 115,- per sessie van 3 kwartier. De betalingsvoorwaarden vindt u hier.