Verwijsbrief

Om uw behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar is een verwijzing van uw huisarts nodig. De meeste huisartsen weten natuurlijk wat daar in moet staan. Aan de hand van de informatie hieronder kunt u zelf nagaan of uw verwijsbrief compleet is.
U gaat met een klacht naar de huisarts en die stelt een psychische stoornis vast (bv een angststoornis, een depressie, een persoonlijkheidsstoornis).  Wanneer de huisarts (nog) geen psychische stoornis vast kan stellen, dan kan hij of zij ook noteren dat er een “vermoeden van een psychische stoornis” is. Tot slot verwijst de huisarts naar een psychotherapeut of,  meer algemeen, naar psychotherapie;

Dus in de verwijsbrief moet staan
– welke klacht of stoornis de huisarts vermoedt,
– de datum van de verwijzing want die moet altijd voor het eerste gesprek vallen.