Verzekerde zorg

Psychologische zorg (ook wel Geestelijke GezondheidsZorg of GGZ genoemd) is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. U bent daar dus in alle gevallen voor verzekerd.

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bestonden tot 31 december 2021 twee soorten hulpverlening. Basis GGZ en Specialistische GGZ. Dat onderscheid is per 1-1-2022 komen te vervallen.

Vanaf die datum geldt het Zorgprestatiemodel (ZPM). U kunt op de tarievenzoeker van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zien wat uw behandeling kost. De setting is “Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II” en de beroepscategorie is “Psychotherapeut”. De tarieven die u daar ziet zijn hoger dan wat er uiteindelijk op uw nota staat. Dit komt omdat de verzekeraars niet de volledige NZA-tarieven uitbetalen aan mij. En dus ook niet in rekening brengen bij u. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u hier.

Aanpassingsproblemen, werkgerelateerde problemen en relatieproblemen vallen niet onder de verzekerde zorg in het basispakket. Kijk daarvoor onder “Niet verzekerde zorg” op deze website.

Met de volgende verzekeraars heb ik in 2023 contracten:

CZ, VGZ, Menzis, ZilverenKruis-Achmea, DSW, Caresq, ONVZ, Zorg & Zekerheid, ASR en ENO. Uit marketingoverwegingen hanteren een flink aantal van deze concerns tal van verschillende merken zoals:  Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis; OZF Achmea, Nedasco B.V. / Caresco B.V., IAK Volmacht B.V., Aevitae B.V., Agis, ProLife, AnderZorg, Zekur, Bewuzt, IZZ, IZA, UVIT, Unive, UMC, Cares, Thurien, ASR, Ditzo, Stad Holland, Amersfoortse, Besured, National Academic, Salland, Zorg Direct, Ohra, Delta Lloyd en Promovendum.

Let op, mogelijk zijn er nog meer merken. Mogelijk staat uw merk niet in bovenstaande opsomming. Informeert u dan even bij uw verzekering of ze met mijn praktijk een contract hebben. Of informeert u even bij mij.